1234

قبل بعدي

موسسه یکتا خانه مهر
محلی برای انتخاب همسر طبق موازین شرع و عرف
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این موسسه با دار بودن مجوز رسمی و همچنین  کادری متشکل از کارشناسان و مشاوران روحانی و روانشناس در محیطی سالم و بدور از مشکلات دفاتر همسر یابی بدون مجوز و غیر مجاز ،  در کمال رازداری محلی امن و بدون استرس را برای شما فراهم آورده است  ...

تصاویر

تماس با ما


تلفن : ۰۳۱۳۳۳۶۰۰۰۷ - ۰۳۱۳۳۳۸۵۵۴۵ - ۰۳۱۳۳۳۶۷۱۲۹
ساعت مراجعه صبحها ۹/۳۰-۱۳
ایمیل : info@yektakhanemehr.ir
آدرس: خیابان مسجد سید کوچه ۲۳ روبروی بریانی عبداللهی پلاک ۸ خانه مهر