جستجو

Search Keyword كفوی ازدواج

Search_again

Search_result

  1. هم كفوی در ازدواج

     هم كفوی در ازدواج  از شرایط بسیار مهم ازدواج هم كفو بودن زوجین است. كفو در لغت به معنای شبیه و مانند است، در مسئله ازدواج تا حدّی باید از نظر ظاهر و باطن بین دختر و پسر شباهت وجود داشته باشد. ... 15 خرداد 1393

مجموعا یک نتیجه یافت شد

وضعیت جستجو
جستجو تنها در :

موسسه یکتا خانه مهر
محلی برای انتخاب همسر طبق موازین شرع و عرف
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این موسسه با دار بودن مجوز رسمی و همچنین  کادری متشکل از کارشناسان و مشاوران روحانی و روانشناس در محیطی سالم و بدور از مشکلات دفاتر همسر یابی بدون مجوز و غیر مجاز ،  در کمال رازداری محلی امن و بدون استرس را برای شما فراهم آورده است  ...