جستجو

Search Keyword همتا

Search_again

Search_result

  1. کفویت زوجین و همسر لایق

    در بسیاری از ابواب فقه اسلامی و نیز در تدوین قوانین حقوقی، توجه به هم شأن و هم مرتبه بودن زوجین، در مورد زندگی خانوادگی و اجتماعی، مورد ملاحظه قرار گرفته و بر آن، آثار فقهی و قانونی مهمی مترتب شده است. ... 12 اسفند 1393

مجموعا یک نتیجه یافت شد

وضعیت جستجو
جستجو تنها در :

موسسه یکتا خانه مهر
محلی برای انتخاب همسر طبق موازین شرع و عرف
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این موسسه با دار بودن مجوز رسمی و همچنین  کادری متشکل از کارشناسان و مشاوران روحانی و روانشناس در محیطی سالم و بدور از مشکلات دفاتر همسر یابی بدون مجوز و غیر مجاز ،  در کمال رازداری محلی امن و بدون استرس را برای شما فراهم آورده است  ...