جستجو

Search Keyword کاری

Search_again

Search_result

  1. روند کاری موسسه

    باسمه تعالی روند کاری مؤسسه : 1-    مرحله اول قبول شرایط عضویت در موسسه ·        مطالعه و قبول شرایط عضویت در موسسه 2-   مرحله دوم ثبت نام پرداخت حق عضویت اولیه تکمیل فرم ثبت نام (معیارها ... 20 تیر 1393

مجموعا یک نتیجه یافت شد

وضعیت جستجو
جستجو تنها در :

موسسه یکتا خانه مهر
محلی برای انتخاب همسر طبق موازین شرع و عرف
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این موسسه با دار بودن مجوز رسمی و همچنین  کادری متشکل از کارشناسان و مشاوران روحانی و روانشناس در محیطی سالم و بدور از مشکلات دفاتر همسر یابی بدون مجوز و غیر مجاز ،  در کمال رازداری محلی امن و بدون استرس را برای شما فراهم آورده است  ...