روند کاری موسسه

باسمه تعالی

روند کاری مؤسسه :

1-    مرحله اول قبول شرایط عضویت در موسسه

 • ·        مطالعه و قبول شرایط عضویت در موسسه

2-   مرحله دوم ثبت نام

 • پرداخت حق عضویت اولیه
 • تکمیل فرم ثبت نام (معیارها و خصوصیات فردی و مورد انتظار )
 • ارائه یک قطعه عکس (رعایت حجاب اسلامی الزامی است) به صورت اختیاری
 • شرکت در جلسه مشاوره (اختیاری)
 • تایید صحت اطلاعات متقاضی توسط متصدی ثبت نام

3-  مرحله سوم ثبت اطلاعات متقاضی در سیستم جامع موسسه

 • ·        ثبت اطلاعات متقاضیان در سیستم جامع موسسه و اخذ کد پیگیری
 • ·        جستجو و سرچ توسط متصدی سیستم نظر به ملاک ها و معیارهای متقاضی در هر 15 روز
 • ·        تایید دستی گزینه ها یی که در جستجو نرم افزار پیدا نموده و پرینت لیست

4-  مرحله چهارم معرفی واجدین شرایط به متقاضی

 • ·        معرفی گزینه ها به صورت تلفنی و تعیین وقت جهت تماس گرفتن با خانواده دختر
 • ·        ثبت نتیجه تماس های گرفته شده از طرف خانواده پسر با خانواده دختر ها همراه دلایل رد
 • ·        در صورت قبول هر گزینه هماهنگی جهت برگزاری جلسه آشنایی
 • ·        در صورت رد گزینه ها مجدد توسط نرم افزار افراد جدید شناسایی و معرفی می گردند تا اینکه یک گزینه مقبول افتد(در تعداد معرفی محدودیت می باشد برای هر ثبت نام 12 نفر جهت تمدید باید هزینه مجدد پرداخت نماید  )

5-  مرحله پنجم جلسه آشنایی

 • ·        هماهنگی و درخواست برگزاری جلسه آشنایی توسط خانواده پسر و به صورت سنتی می باشد
 • ·        اولین جلسه آشنایی در موسسه برگزار می گردد جلسات بعد منزل طرفین و بیرون موسسه
 • ·        هزینه برگزاری جلسه توسط هر متقاضی و بعد از پرداخت مبلغ  می باشد
 • ·        حضور مشاور در جلسات اختیاری می باشد، حضور والدین هر دو طرف در جلسه آشنایی الزامی می باشد
 • ·        مدارک شناسایی در اولین جلسه آشنایی باید توسط متصدی موسسه با فرم ثبت نام تطبیق داده شود
 • ·        در صورت عدم حضور یکی از متقاضیان به هر دلیل در جلسه آشنایی عضویت آن لغو می گردد
 • ·        بعد از جلسه آشنایی تا 24 ساعت بعد موسسه جهت اخذ نتیجه و ابلاغ آن به طرفین اقدام می کند
 • ·        در صورت منفی بودن نتیجه مجدد معرفی ها به طرفین شروع می شود
 • ·        در صورت مثبت بودن نتیجه جلسه آشنایی آدرس دقیق منزل و محل کار طرفین در اختیار دیگری قرار می گیرد جهت تحقیقات بیشتر

 

6-  مرحله ششم در صورت قبول ازدواج

 • ·        معرفی طرفین جهت مشاور بعد از پرداخت حق الجلسه (اختیاری)
 • ·        معرفی به دفاتر ازدواج طرف قرارداد جهت ثبت ازدواج با کمترین هزینه
 • ·        اهداء هدیه ازدواج از طرف موسسه به زوجین
 • ·        حذف نام زوجین از لیست متقاضیان ازدواج در موسسه
 • ·        ارتباط پیامکی جهت یاداوری مهارتهای زندگی در پنج سال اول زندگی (اختیاری)

اضافه کردن نظر

موسسه یکتا خانه مهر
محلی برای انتخاب همسر طبق موازین شرع و عرف
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این موسسه با دار بودن مجوز رسمی و همچنین  کادری متشکل از کارشناسان و مشاوران روحانی و روانشناس در محیطی سالم و بدور از مشکلات دفاتر همسر یابی بدون مجوز و غیر مجاز ،  در کمال رازداری محلی امن و بدون استرس را برای شما فراهم آورده است  ...